Vid bokning gäller dessa allmänna villkor (PDF) om inget annat anges i uppdragsavtalet.

General terms and conditions (PDF) are applied on every reservation if nothing else has been agreed in the engagement contract.

 

Fotografering/filminspelning – Professional shoots

Gäller professionella fotograferingar och filminspelningar. Arvodet kan diskuteras med projektets budget och omfattning som underlag. Maila rebeckacardholm [at] gmail.com för vidare diskussion.

Considering professional photo shoots and film sets (both live and non-live). The rate can be discussed based on the budget and extent of the project. Send me an e-mail at rebeckacardholm [at] gmail.com and we’ll take it from there!

 

Konsulttjänster – Consulting services

Konsulttjänster i samband med produktioner för scen, film, tv eller reklam. Arvodet kan diskuteras med projektets budget och omfattning som underlag. Maila rebeckacardholm [at] gmail.com för vidare diskussion.

Consulting services offered to productions for the stage or screen. The rate can be discussed based on the budget and extent of the project. Send me an e-mail at rebeckacardholm [at] gmail.com and we’ll take it from there!

 

Innehållsskapande – Custom content

Skräddarsytt innehåll skapat för sociala medier, hemsidor och tryckta medier och omfattar videoklipp, fotografier, blogginlägg, skrivna texter, m.m. Arvodet kan diskuteras med projektets budget och omfattning som underlag. Långsiktiga samarbeten prioriteras. Maila rebeckacardholm [at] gmail.com för vidare diskussion.

Custom content tailored to fit social media channels, webpages and printed media in the form of videos, photos, blog posts, written texts, etc. in both English and Swedish. The rate can be discussed based on the budget and extent of the project. Long term collaborations are prioritized. Send me an e-mail at rebeckacardholm [at] gmail.com and we’ll take it from there!

 

Reseersättning – Travel expenses

Reseersättning utgår per påbörjad mil vid resor till och från uppdraget som överstiger 30 minuter med bil eller 60 minuter med kollektivtrafik, alternativt för en fast resekostnad (ex. tåg- eller flygbiljett). Kunden faktureras för reseutlägg som gjorts i samband med bokning, ex. tåg- eller flygbiljetter, även vid avbokning av tjänsten.

Travel expenses are added to the price of the service when travel time to and from the workplace exceeds 30 minutes by car or 60 minutes by public transport, alternatively a fixed travel expense (i.e. a train or flight ticket). The employer is invoiced for any travel expenses that have been made in conjunction with the booking of a service, i.e. train or flight tickets, even if the service is canceled.