Vid bokning gäller dessa allmänna villkor (PDF) om inget annat anges i uppdragsavtalet.

General terms and conditions (PDF) are applied on every reservation if nothing else has been agreed in the engagement contract.

 

Fotografering/filminspelning – Professional shoots

Timarvode: fr. 700 kr exkl. moms

Priset avser ett generellt timarvode för professionella fotograferingar och filminspelningar. Arvodet kan diskuteras med projektets budget och omfattning som underlag. Maila rebeckacardholm [at] gmail.com för vidare diskussion.

Hourly rate: 700 kr excluding VAT and up

The given price is a general hourly rate for professional photo shoots and film sets (both live and non-live). The rate can be discussed based on the budget and extent of the project. Send me an e-mail at rebeckacardholm [at] gmail.com and we’ll take it from there!

 

Konsulttjänster – Consulting services

Timarvode: fr. 550 kr exkl. moms

Priset avser ett generellt timarvode för konsulttjänster i samband med produktioner för scen, film, tv eller reklam. Arvodet kan diskuteras med projektets budget och omfattning som underlag. Maila rebeckacardholm [at] gmail.com för vidare diskussion.

Hourly rate: 550 kr excluding VAT and up

The given price is a general hourly rate for consulting services offered to productions for the stage or screen. The rate can be discussed based on the budget and extent of the project. Send me an e-mail at rebeckacardholm [at] gmail.com and we’ll take it from there!

 

Innehållsskapande – Custom content

Timarvode: fr. 550 kr exkl. moms

Priset avser ett generellt timarvode för skräddarsytt innehåll skapat för sociala medier, hemsidor och tryckta medier och omfattar videoklipp, fotografier, blogginlägg, skrivna texter, m.m. Arvodet kan diskuteras med projektets budget och omfattning som underlag. Långsiktiga samarbeten prioriteras. Maila rebeckacardholm [at] gmail.com för vidare diskussion.

Hourly rate: 550 kr excluding VAT and up

The given price is a general hourly rate for creating custom content tailored to fit social media channels, webpages and printed media in the form of videos, photos, blog posts, written texts, etc. in both English and Swedish. The rate can be discussed based on the budget and extent of the project. Long term collaborations are prioritized. Send me an e-mail at rebeckacardholm [at] gmail.com and we’ll take it from there!

 

Reseersättning – Travel expenses

50 kr per påbörjad mil, exkl. moms

Reseersättning utgår per påbörjad mil vid resor till och från uppdraget som överstiger 20 minuter med bil eller 45 minuter med kollektivtrafik, alternativt för en fast resekostnad (ex. tåg- eller flygbiljett). Kunden faktureras för reseutlägg som gjorts i samband med bokning, ex. tåg- eller flygbiljetter, även vid avbokning av tjänsten.

50 kr per 10 kilometers, excluding VAT

Travel expenses are added to the price of the service when travel time to and from the workplace exceeds 20 minutes by car or 45 minutes by public transport, alternatively a fixed travel expense (i.e. a train or flight ticket). The employer is invoiced for any travel expenses that have been made in conjunction with the booking of a service, i.e. train or flight tickets, even if the service is canceled.